ปลดล็อค BMW Screen Mirror (Android) สำหรับ iDrive EVO โดย USB

ปลดล็อค BMW Screen Mirror (Android) สำหรับ iDrive EVO โดย USB

  • 3,000.00 ฿
  • Save 1,000.00 ฿


ปลดล็อค BMW Screen Mirror สำหรับ iDrive EVO โดย USB

ที่
ที่รองรับมีดังนี้ 
Series 3  -  330e รุ่น Luxury และ M sport รุ่นปี 07/2016 + 
                -  3GT รุ่นปี 07/2016 + 
Series 4  -  ทุกรุ่น ที่ผลิต รุ่นปี 07/2016 + 
Series 5  -  G30 ทุกรุ่น ที่มีแผนที่ในรถ และ รุ่นปี 07/2016 + 
Series 6  -  6GT ทุกรุ่น
Series 7  -  G12 ทุกรุ่น รุ่นปี 07/2016 + 
X3           -   F25 LCI รุ่นปี 07/2016 + 
               -   G01 ทุกรุ่น
X4           -   F26 LCI รุ่นปี 07/2016 + 
X5           -   F15 ทุกรุ่น รุ่นปี 07/2016 + 
X6           -   F16 ทุกรุ่น รุ่นปี 07/2016 + 
M Car     -   ทุกรุ่นที่ผลิต รุ่นปี 07/2016 + 
MINI        -   F54 F60 รุ่นปี 07/2016 +