Posted on

ขอขอบคุณลูกค้าติดตั้ง Smart Link BMW X5 F15

ผลงานการติดตั้งของ BMW X5 F15 ติดตั้ง Smart Link ได้ครบๆ Apple CarPlay AirPlay Android Auto และ AutoLink ระบบที่ได้เหมือนระบบแท้ของ BMW และทำได้มากกว่า พร้อมให้บริการทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม.
Smart Link รองรับรถ BMW ตั้งแต่ปี 2010-2016 ทุกรุ่น ทุกขนาดหน้าจอ สอบถามมาได้เลยนะครับ รองรับทุกฟังก์ชั่นการใช้งานดังนี้
✔️Apple CarPlay Full screen ทั้งสายและไร้สาย
✔️Android Auto Full screen ทั้งสายและไร้สาย
✔️AirPlay การสะท้อนหน้าจอ iPhone ไร้สาย
✔️Autolink การสะท้อนหน้าจอ Android
✔️USB Play เล่นวิดีโอได้ทุก File ไม่มีการตัดต่อสายไฟของรถ
ใช้วิธีติดตั้งแบบ Plug and Play
ไม่มีผลต่อการรับประกัน
เข้ารับบริการที่ศูนย์และ update software ได้ตามปกติ
ไม่ต้องเปลี่ยนจอ
เพิ่มเติม