นโยบายการคืนเงิน

ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

1.ร้านจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ร้าน ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

1.1      ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนตัดผ่านระบบ บัตรเครดิต/เดบิต ( Visa , Master card ) จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-45 วัน ทำการ
ตามแต่เงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต ซึ่งจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของท่าน ท่านจะได้รับ Email
แจ้งจากทางบริษัทได้ดำเนินการโอนเงินคืนไปยังบัญชีท่าน

1.2      กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ร้านจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีธนาคารตามที่ท่านต้องการ
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-7 วันทำการ ท่านจะได้รับ Email ตอบกลับหลังจากการแจ้งการคืนเงินภายในระยะเวลา 24 ชม.


2.การแจ้งขอเงินคืนลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

2.1      ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนค่าสินค้า ตัดผ่านระบบ บัตรเครดิต/เดบิต ( Visa , Master Card )
จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-45 วัน ทำการ
ตามแต่เงื่อนของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต
โดยมีการหักค่าธรรมเนียม Bank Charge เป็นจำนวน 4.5% จากยอดเงินที่ชำระเข้ามา
ซึ่งจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของท่าน ท่านจะได้รับ Email แจ้งหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการโอนเงินคืนไปยังบัญชีของท่าน

2.2   กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี
ร้านจะทำการคืนเงินโดยหักค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อรายการ ผ่านการโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีธนาคารตามที่ท่านต้องการ
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 – 7 วันทำการ

3.ร้าน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4.ร้าน ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินและยกเลิกคำสั่งซื้อหากระยะเวลาเกิน 24 ชม. นับจากการสั่งซื้อ

5.ร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

6. ร้าน รับของคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน เฉพาะสินค้าแบบบจับต้องได้ หากเกินนี้จะรับประกันตามผู้ผลิต ภายใน 1 ปี ส่งซ่อมโดยลูกค้าจ่ายค่าขนส่ง

7. ร้าน ไม่รับของคืน และไม่คืนเงิน ในกรณีที่เป็นสินค้าบริการ เช่น การ Coding หรือ รหัสปลดล็อคต่างๆ รวมถึงบริการเซ็คประวัติหลังจากที่ส่งไปแล้ว.